Základní škola Liberec Barvířská

Zápis z tř.schůzek 23.4.

Zápis z třídních schůzek 23.4.2019, 17:00 hod.

 

- zápis do prezenčního sešitu

- ohlédnutí za školou v přírodě

- drobné změny v rozvrhu během dne, více ČJ a M místo Prv (učivo zvládnuto na Švp), Prv si děti nechají ve škole

- další třídní schůzky již nebudou, možnost hovořit s vyučujícími v konzultačních hodinách

- ČJ – čeká nás ještě spodoba – párové souhlásky, stále doma číst každý den!

- M – násobení a dělení, trénovat doma jako básničku, čeká nás ještě jeden pracovní sešit

- od 1.9.2018 je klasifikace pouze v EŽK. Mohou být i důležitá sdělení, změny v rozvrhu. Povinnost zák. zástupců kontrolovat! Možnost přístupu k internetu ve  vestibulu školy.

- poděkování za sběrovou akci, vybráno 6.200,-. V červnu bude ještě jedna.

- fotografování tříd v květnu, termín bude upřesněn (pravděpodobně 13.-17.5.2019)

 

- akce do konce školního roku :

 

25.4. Čtvrtletní písemná práce z ČJ

25.4. Zápis do 1.třídy, 14:00-17:00h, zápis do MŠ – 14.5.

26.4. Čtvrtletní písemná práce z MA

1. -8.5. Volno (státní svátky+ředitelská volna)

18.5. oslava 60 let školy, akce pro veřejnost a rodiče proběhne dopoledne, požádat o zajištění občerstvení (koláče, zákusky apod.), naše třída bude mít vystoupení ve druhé polovině programu – kostýmy jsou dobrovolné

27.5. Den dětí ve škole, připraví 9.A, soutěže s odměnami, možnost rodičů přispět na odměny do tomboly

28.5. KVK Muzikohrátky, 8:30h

do 31.5. kontrola čtenářských deníků deníky

konec května - Projektový den – Místně zakotvené učení - stromy

do 21.6.  platby za sešity, pomůcky a pracovní sešity k učebnicím na šk. rok 2019/20 z důvodu včasného zajištění

25.6. Den pobytu v přírodě

28.6. ukončení školního roku

 

- platby za rodilého mluvčího na 2.pololetí

- slovo pro zástupkyni třídy p.Rezkovou