Základní škola Liberec Barvířská

ZÁPIS TŘÍDNÍ SCHŮZKY 22.11.2018

Třídní schůzky 22.11.2018

- příspěvky SRPŠ, kroužky, platba za rodilého mluvčího, autobus na plavání,

2. část na Školu v přírodě

- AKCE ŠKOLY :

- 2.12. 2018 v 16:30 rozsvícení vánočního stromku před školou, od 15:30 výstava betlému, akce je dobrovolná, pořádá ji ŠD

- 5.12. Mikuláš ve škole – pořádají žáci 9.A

- 8.12. Vánoční výtvarná dílna, 9:00-12:00h, vstupné 20,- Kč (každý dle svého uvážení může přispět na materiál na výrobky i více J), ŠD opět otevře Kavárničku

- každý poslední pátek v měsíci sběr hliníku

- AKCE TŘÍDY :

- 29.11. Svíčkárna Rodas, adventní vyrábění z ořechových skořápek, možnost zakoupení malých dárečků – kapesné dobrovolné

- 6.12. Čertovská škola – výuka ve třídě s čertovskými úkoly, možnost mít masku/převlek

- 13.12. Oblastní Galerie – program Malířovy Vánoce, návrat do školy mezi 11:30-11:45

- 18.12. Naivní divadlo, Pohádka o Raškovi, návrat do školy v 11:45

- 20.12. Vánoční besídka – občerstvení / cukroví vítáno, každý přinese 1 neutrální dárek

(ani jednoznačně pro chlapce, ani jednoznačně pro dívku) v hodnotě do 100,- Kč, dárky si budou děti losovat, aby se předešlo nedorozuměním, nespokojenostem apod.

- 21.12. Návštěva Cinema City – program bude upřesněn, prosím rodiče, aby dětem nedávali žádné kapesné, 1. stupeň si občerstvení kupovat nebude, můžete dát svému dítěti malou dobrotu s sebou

- 21.12. Poslední plavání v tomto kalendářním roce

- Škola v přírodě – termín 8. – 12.4.2019

- gumovací tabulky – prosím o pořízení průhledných tabulek velikosti A4, na které se dá psát tužkou a následně vše vygumovat, začneme používat od prosince

- omlouvání dětí přes el. žákovskou knížku / přes email – slouží pouze jako informace pro učitele, že žák nedorazí do výuky, neslouží ale jako omluvenka, tu prosím psát do Žákovského zápisníku

- Zapomínání – dětské řidičáky, možnost kontroly na stolech

- Domácí úkoly – kontrolovat každý den, podepisování dom. úkolů

- Český jazyk čtení – čtenářské deníky si děti můžou kdykoli vzít domů a vyplnit je, nutnost doma hodně číst, hlavně čtení s porozuměním textu, učíme se intonovat (na konci věty je tečka – klesnu - hlasem, je tam otazník – hlas stoupá apod.)

- Český jazyk gramatika – trénovat diktáty vět – velká písmena na začátku věty a jmen vlastních, znaménka na konci věty, mezery mezi slovy

                                    - zhodnocení čtvrtletních prací

- Matematika – početní operace do 100 – nové učivo, stále opakujeme do 20 (už by měli zvládat bez pomoci prstů a číselné osy), pomáhají rozklady čísel – trénujeme ve škole

- předání slova Školní Družině

- předání slova Zástupci třídy