Základní škola Liberec Barvířská

Tonda obal, ekologický program, 8.1.2018

 

 

Tonda obal- ekologický program, 8.1.2018

Tato putovní výstava navštěvuje základní školy v České republice již od roku 1997 a za tu dobu se jí zúčastnilo více jak 2 mil. dětí. Cílem je podpora vědomí odpovědnosti za životní prostředí a propagace tříděného sběru odpadů. V  pondělí 8.ledna měli žáci ze 7.A možnost získat tyto nové poznatky: Seznámení se sběrným dvorem, skládkou, spalovnou, třídění všech druhů odpadu, vysvětlení systému nakládání s komunálním odpadem. Děti byly tímto ekologickým programem uchváceny a velmi dobře reagovaly na položené otázky.

 

Tonda obal, ekologický program, 8.1.2018 Tonda obal, ekologický program, 8.1.2018 Tonda obal, ekologický program, 8.1.2018 Tonda obal, ekologický program, 8.1.2018