Základní škola Liberec Barvířská

Škola v přírodě - Svor 4.B

První den jsme se po příjezdu do areálu našeho"tábora" seznámili s ubytováním, s okolím a s intrukcemi. Moc se nám tu zatím líbí. Naše "celopobytová hra" se jmenuje Ztraceni. Den jsme zakončili diskotékou.

Druhý den jsme se ve svých učebnách učili a po té hráli venku hry. Odpoledne jsme měli práci v týmech, vytvářeli jsme si plakát a vymýšleli název týmu a pokřik. To všechno jsme pak uplatnili při fandění u opičí dráhy.

Třetí den jsme se opět dopoledne věnovali učení. Každý den máme po obědě polední klid, kdy odpočíváme a hned po té se věnujeme celopobytové hře buď v týmech nebo "celotáborově" v soutěžích. Dnes jsme museli dokázat "škrtitrsům" (záškodníkům), že jsme chytří a museli je porazit vědomostmi. Večer jsme zakončili kulturním programem Svor hledá talent. 

Čtvrtý den jsme jako vždycky měli dopoledne výuku, hráli jsme hry s kinballem, pak obědvali. Odpoledne se zakončila celopobytová hra poslední etapou, kdy se běhalo v lese a sbírali jsme "šípy". Navečer jsme si zkusili lézt na horolezeckou stěnu. A den zakončila diskotéka.

Škola v přírodě - Svor 4.B Škola v přírodě - Svor 4.B Škola v přírodě - Svor 4.B Škola v přírodě - Svor 4.B Škola v přírodě - Svor 4.B Škola v přírodě - Svor 4.B Škola v přírodě - Svor 4.B Škola v přírodě - Svor 4.B Škola v přírodě - Svor 4.B Škola v přírodě - Svor 4.B Škola v přírodě - Svor 4.B Škola v přírodě - Svor 4.B Škola v přírodě - Svor 4.B Škola v přírodě - Svor 4.B Škola v přírodě - Svor 4.B Škola v přírodě - Svor 4.B Škola v přírodě - Svor 4.B Škola v přírodě - Svor 4.B Škola v přírodě - Svor 4.B Škola v přírodě - Svor 4.B Škola v přírodě - Svor 4.B Škola v přírodě - Svor 4.B Škola v přírodě - Svor 4.B Škola v přírodě - Svor 4.B Škola v přírodě - Svor 4.B Škola v přírodě - Svor 4.B Škola v přírodě - Svor 4.B Škola v přírodě - Svor 4.B Škola v přírodě - Svor 4.B Škola v přírodě - Svor 4.B Škola v přírodě - Svor 4.B Škola v přírodě - Svor 4.B Škola v přírodě - Svor 4.B Škola v přírodě - Svor 4.B Škola v přírodě - Svor 4.B Škola v přírodě - Svor 4.B Škola v přírodě - Svor 4.B Škola v přírodě - Svor 4.B Škola v přírodě - Svor 4.B Škola v přírodě - Svor 4.B Škola v přírodě - Svor 4.B Škola v přírodě - Svor 4.B Škola v přírodě - Svor 4.B Škola v přírodě - Svor 4.B Škola v přírodě - Svor 4.B Škola v přírodě - Svor 4.B Škola v přírodě - Svor 4.B Škola v přírodě - Svor 4.B Škola v přírodě - Svor 4.B Škola v přírodě - Svor 4.B Škola v přírodě - Svor 4.B Škola v přírodě - Svor 4.B Škola v přírodě - Svor 4.B Škola v přírodě - Svor 4.B Škola v přírodě - Svor 4.B Škola v přírodě - Svor 4.B Škola v přírodě - Svor 4.B Škola v přírodě - Svor 4.B Škola v přírodě - Svor 4.B Škola v přírodě - Svor 4.B Škola v přírodě - Svor 4.B