Základní škola Liberec Barvířská

Projektový den ptáci a dravci

Tento den jsme s dětmi probrali ptáky z nejrůznějších pohledů.

Rozdělili jsme ptáky na stěhovavé a stálé, podle výskytu, stravy, pohybu...

Na pracovním listu jsme si zkusili odhadnout zobáky podle způsobu stravování a lovu.

Nejvíc se děti těšili na ornitologa, který do školy přivezl na ukázku dravé ptáky a sovy.

Draví ptáci jsou zvyklí jen na jednoho člověk, kter se o ně stará. S ostatními pták nespolupracuje. Dravci jsou velmi cenění, např. orel skalní má cenu jednoho milionu. Stisk jeho pařátů je dvakrát silnější než od pitbula.

tyto a mnohé další zajímavosti se zde děti dozvěděly.

Projektový den ptáci a dravci Projektový den ptáci a dravci Projektový den ptáci a dravci