Základní škola Liberec Barvířská

Preventivní vlak (ČD)

8.B ve středu 24.4.2019 strávila několik hodin na vlakovém nádraží, kde probíhala akce Preventivní vlak bezpečné železnice. Jedná se o projekt Českých drah a dalších partnerů, mezi které patří i Hasičský záchranný sbor a Policie ČR. Žáci viděli přímo v prostředí železnice, jak končí zbytečná rizika spojená s nerozvážným hazardem nebo nepozorností. Dozvěděli se, jaké nebezpečí je může potkat na železnici, nebudou-li respektovat stanovená pravidla. Během návštěvy preventivního vlaku zhlédli sestřih krátkých filmů s ukázkou reálných záběrů následků železničních neštěstí, např. když vlak přejede člověka, který neopatrně přebíhal trať se sluchátky na uších, když automobil vjede na přejezdu přímo pod vlak. Poté si prohlédli výstavu techniky i výstroje Hasičského záchranného sboru Liberec a vyzkoušeli si na figuríně poskytnutí první pomoci pomocí ruční masáže srdce i defibrilátoru. Věříme, že si z této akce odnesli ponaučení o bezpečném chování v prostředí železnice.

Preventivní vlak (ČD) Preventivní vlak (ČD) Preventivní vlak (ČD) Preventivní vlak (ČD) Preventivní vlak (ČD) Preventivní vlak (ČD) Preventivní vlak (ČD) Preventivní vlak (ČD)