Základní škola Liberec Barvířská

Pracovní činnosti - vaření

V rámci hodin pracovní činnosti se naši žáci naučí i základní návyky při vaření. Paní učitelka Plačková žáky velmi chválí a podle jejích slov je to nejsvědomitější a nejlepší třída při přípravě pokrmů. :) 

Pracovní činnosti - vaření Pracovní činnosti - vaření Pracovní činnosti - vaření Pracovní činnosti - vaření Pracovní činnosti - vaření