Základní škola Liberec Barvířská

Online závislosti

V pátek 30.11.2018 naše třída absolvovala dvouhodinovou přednášku Závislosti online a jejich rizika. Jak název napovídá, tématem byly online závislosti - internet, online hry, sociální sítě, mobilní telefon aj. Beseda s prezentací byla doplněná i o praktickou část - práce s dotazníky pro diagnostiku online závislostí a na závěr následovala diskuze s dotazy. 

Online závislosti Online závislosti Online závislosti Online závislosti