Základní škola Liberec Barvířská

Edukační hodina 6.2.2019

Ve středu 6.2.2019 se naše třída zúčastnila druhé edukační hodiny vzdělávacího programu HOBIT neboli HOdina BIologie pro živoT. Smyslem projektu HOBIT je předat žákům zcela jednoduché informace, které vedou k záchraně života při vzniku srdečního a mozkového infarktu. Edukační program staví na myšlence, že pro záchranu života si stačí zapamatovat pouze minimum základních informací. Děti jsou během vzdělávací hodiny seznámeny s příznaky onemocnění a správnými reakcemi na ně, léčbou a rizikovými faktory onemocnění. Hodina je přitom pojatá zábavnou a inovativní formou. Její náplní je poutavý výukový film, který žákům vysvětluje podstatu cerebro a kardiovaskulárních onemocnění, znázorňuje jejich příznaky a učí, jak na ně správně reagovat. Nové znalosti žáků jsou testovány před a po instruktáži filmem pomocí simulačního testu.

Edukační hodina 6.2.2019 Edukační hodina 6.2.2019 Edukační hodina 6.2.2019 Edukační hodina 6.2.2019