Základní škola Liberec Barvířská

DEN V PŘÍRODĚ


 

 

 

Školní rok jsme začali Dnem v přírodě. Protože jsme prvňáci, chvilku to trvalo, než jsme se do přírody dostali. Nejprve


jsme si našli naši šatnu, poprvé jsme se přezuli a po schodech vyšli do naší třídy. Paní učitelka Míla děti poučila


o bezpečném chování ve škole i v silničním provozu. Je nejdůležitější, aby se dětem nic nestalo. Prohlédli jsme si celou


školu, navštívili jsme pana ředitele, víme, kde pracuje paní sekretářka i pan zástupce ředitele. Po dobré svačince


na nás čekalo dětské hřiště na Růžovém paloučku.

 

Před rozloučením jsme se poprvé společně vyfotografovali. Ať všechny akce končí se stejným úsměvem.

 

 

 

 

 

 

DEN V PŘÍRODĚ DEN V PŘÍRODĚ